Alt i skilte og print
Facebook

Skilte & Printhuset – vi skilter med det du er god til

Skilte

Skiltning skal være tilpasset den enkelte bygnings facadeudformning og udtryk. Den skal desuden afpasses efter den bymæssige sammenhæng, som bebyggelsen indgår i og selvfølgelig det budskab, som skiltet skal formidle.

Det er afgørende for en god skiltning, at forbrugeren ikke forvirres af for mange informationer. Skiltningen skal derfor være enkel, klar og tydeligt formidle, hvad der forhandles. Skiltningen må gerne være fantasifuld og af høj kvalitet, hvad angår design og udførelse.

En reklame indeholder et budskab, der skal påvirke folk til at handle et produkt. Det kan være mindre butiksreklamer eller store lys– og bannerreklamer, der har en vidtrækkende effekt på byrummet.

Reklamer er med til at sende et signal om en dynamisk og levende by. Reklamer i det offentlige rum spiller i dag en stigende rolle, og der udvikles til stadighed nye måder at reklamere på.

Vi kender vejen, giv os chancen for at vise dig den.

Kontakt os for råd og vejledning

Lysbogstaver og Lysskilte

Lysbogstaver og lysskilte

Lysbogstaver skal være tilpasset den enkelte bygnings facadeudformning og udtryk. Den skal desuden afpasses efter den bymæssige sammenhæng, som bebyggelsen indgår i og selvfølgelig det budskab, som skiltet skal formidle. Lysbogstaver er tidens løsning og giver et elegant strømlinet look til de fleste facader. Vi leverer langtidsholdbare løsninger til næsten alle formål.

Materialer kan f.eks. være:

 • Aluminium
 • Stål
 • Akryl
 • PVC

Eller en kombination af flere materialer.

I gamle dage brugte man neon og lysstofrør, men i dag er det lysdioderne, der har indtaget markedet. Alle kender den lille lysende knap på fjernsynet, der selv efter fjernsynet er gået i stykker, bliver ved med at lyse. Det er en utrolig holdbar teknik, hvor alt energi bliver brugt til lys fremstilling og ikke som før nævnte, hvor meget af energien gik tabt i varmeudvikling. Derfor er lysdioder også det grønne alternativ.

Lysbogstaver med dioder kan desuden gøres tyndere, da teknikken ikke fylder alverden, og man kan holde de 230 volt indvendigt i huset og nøjes med at fremføre 12/24 volt til skiltet, hvis det ønskes.

De dioder, man bruger i skiltebranchen har lidt mere drøn på og kræver derfor, at dioden er bygget til at kunne klare det. Vi bruger kun kvalitets lysdioder, som er så utrolig vigtigt, da der desværre også findes mange billige alternativer på markedet, som i første omgang kan give en lavere pris. Men holdbarheden på dem er langt under det ønskede, de begynder at flakke og blinke i lyset efter kort tid, og hvidt lys kan få et uheldigt blåligt skær, hvorefter man skal have personale ud og åbne bogstaverne op og skifte dioderne ud.

Mens med kvalitetsdioder er en drift på ca. 30.000 timer ikke unormalt, det svarer til non stop drift 24 timer i døgnet i over 3 år. Det anbefales dog (for at få det maksimale ud af sine dioder), at de får en pause i løbet at dagen for at opnå max. holdbarhed.

Det samlede regnestykke er uden tvivl, at det bedst kan betale sig med kvalitet fra starten.

Vi hjælper dig gennem hele processen og har faguddannet personale, som klarer det hele for dig, så tag os med på råd fra starten.

 • Vi måler op og dimensionere lysskiltet
 • Vi bortskaffer evt. tidligere skilte
 • Vi monterer det nye og servicere det

Bilreklame, Regler for CVR-nr på firmabil

Firmanavn eller logo på gulpladebiler:
Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal varebiler på gule plader have synligt firmanavn eller logo. Du kan se på registreringsattesten, om bilen er registreret som varebil.

 • Reglerne gælder for biler på ikke over 4 tons (totalvægt), som er på gule plader.
 • Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer.
 • Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUT-registeret.
 • Reglerne træder i kraft 1. januar 2013.

Hvor skal oplysningerne sidde?

Oplysningerne skal fremgå af både højre og venstre side af bilen. Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve. Det vil også sige, at virksomhedens navn og virksomhedens CVR-nummer skal stå på en måde, så der ikke sker en sammenblanding eller forvirring af de to oplysninger.

Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af og på. Skiltene kan fx fastgøres med selvklæbende plastfolie.

Hvilken skriftstørrelse skal jeg bruge til bilreklamen?

Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje. Det gælder både, når du skal skrive din virksomheds navn og CVR-nummer.

Er din bil over 3,5 tons, skal din virksomheds navn dog stå med 10 cm høje bogstaver.
CVR-nummeret for biler op til 4 tons skal stå med mindst tre cm høje bogstaver og tal.

CVR-nummeret kan du skrive på to måder

På samme linje: CVR 12345678
På to linjer, hvor “CVR” står øverst og selve nummeret nedenunder:      CVR
12345678

Hvilket virksomhedsnavn skal jeg have på bilen?

Du skal have din virksomheds officielle navn på din bil. Det officielle navn er, det navn du har givet din virksomhed, da du registrerede virksomheden og fik dit cvr-nummer.

Vejer din bil 3,5 tons eller mindre, må du godt bruge et forkortet navn, der er en del af det officielle navn.

Hvis din virksomhed er et A/S eller ApS, må du selv bestemme om du vil have denne oplysning med på din bil.

Virksomhedslogo som alternativ til virksomhedsnavn på bilreklamer

Hvis dit virksomhedslogo entydigt identificerer din virksomhed og din bil ikke vejer mere end 3,5 tons, må du godt benytte logoet i stedet for virksomhedens navn. Det kan fx være, hvis din virksomheds navn indgår i logoet.

 

Byggepladsskilte med med CVR-nr.

Skiltning på byggepladser:

Skiltning på byggepladser

Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal byggepladser på privat grund have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen.

 • Reglen om skiltning gælder byggepladser på privat grund.
 • Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer.
 • Udenlandske virksomheder skal ud over navn også skilte med deres RUT-nummer.

Hvor skal byggepladsskilte placeres?

Skiltet skal placeres i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og let kan læses fra offentligt tilgængelig vej.

Hvilken skriftstørrelse skal jeg bruge?

Der er ikke bestemte krav til hverken skriftstørrelse eller til i hvilken rækkefølge de påkrævede oplysninger skal stå. Eneste krav er, at skiltets oplysninger er synlige og kan læses fra offentligt tilgængelig vej.

Hvornår skal byggesskilte være oppe?

Skiltet skal være synligt i tidsrum, hvor der arbejdes på byggepladsen. Skiltet kan tages ned uden for arbejdstid for at blive sat op igen, når der igen arbejdes på byggepladsen. Dermed kan virksomheden tage hensyn til skiftende arbejdssteder og forebygge tyveri af eller hærværk mod skiltet.

Fælles byggepladsskilte, hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads

Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne have et fælles skilt. Den enkelte virksomheds oplysninger skal så fremgå af det fælles skilt.

Hvem har ansvaret?

Den eller de virksomheder, der udfører arbejdet på byggepladsen, har ansvaret for, at skiltene er opsat korrekt og med de korrekte oplysninger.

Byggeri, der er fritaget for byggepladsskilte

De nye krav om skiltning gælder ikke:

 • for entrepriser på højst 50.000 kroner inkl. moms.
 • for arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag.
 • hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område.
 • byggeri på offentligt ejet grund.

Du skal ikke skilte, hvis arbejdet bare opfylder én af betingelserne.

Det betyder altså eksempelvis, at du er fritaget for at skilte, hvis entreprisen er på højst 50.000 kroner inkl. moms, selvom arbejdet tager flere dage at udføre. Og er entreprisen på mere end 50.000 kroner inkl. moms, men bliver udført på kun én arbejdsdag, skal du heller ikke skilte.